Aktuellt 2017:
Besök oss på Borgeby Fältdagar 28-29 juni.
15 km räckvidd med ny teknik! Läs mer om Lora-sensorer i jordbruk.
2014 vann Sensefarm Årets Internet of Things-innovationMobilgalan!
Upcoming events 2017:
Meet us on Borgeby Fältdagar June 28-29.
15 km range with new technology! Read more about Lora-sensors in agriculture!
2014 Sensefarm was awarded Best Internet of Things-innovation of the year on the Mobile Gala!
Sensefarms webbshop Fjärrövervakning Bevattning
Sensefarm utvecklar produkter för precisionsjordbruk och grönyteskötsel. Vi hjälper till att optimera jordbrukets avkastning genom att mäta markfuktighet, temperatur och nederbörd. I städer och parker hjälper vår utrustning entreprenörer och förvaltare att sköta träd, blommor, golfbanor och gräsmattor.

För aktuella nyheter besök Facebook, Instagram, Twitter eller Linkedin.

Sensefarm develops products for precision farming and groundscare. We help to optimize agricultural yields by measure soil moisture, temperature and precipitation. In cities and parks our equipment assists contractors and property managers to manage trees, flowers, golf courses and lawns.

For latest news and updates check out Facebook, Instagram, Twitter or Linkedin.

Instagram
Twitter

EIP-Agri-ansökningar

Arkiv:
Under 2017 kan du ha träffat oss på Hack for Sweden 11-12 mars.2016 på Cleantech city day i Lund 7-8 december, eller Borgeby Fältdagar 29-30 juni.
2015 på Orupsgården 26 augusti, Borgeby Fältdagar 24-25 juni, eller Hulta Gård utanför Sölvesborg 23 maj.
2014 fanns vi på arbetsmarknadsmässan ARKAD på Lunds Tekniska Högskola 13-14 november om ex-jobb, Internet of things by Øredev i Malmö 3 november, Hack för maten i Kristianstad den 28 september, Smart world event i Malmö den 16 september, Skånes Potatisodlarförening Orupsgården 27 augusti, på Borgeby Fältdagar 25-26 juni eller på Hulta Gård utanför Sölvesborg 24 maj.
Sensefarms vd Anders Hedberg presenterade företaget på Cleantech forum Europa i Stockholm 19-21 maj.
Archive:
During 2016 you may have meet us onHack for Sweden March 11-12.During 2016 Cleantech city day in Lund 7-8 December, or Borgeby Fältdagar June 29-30.
2015 Orupsgården Augusti 26, Borgeby Fältdagar June 24-25, or on Hulta Farm in Sölvesborg May 23.
2014 ARKAD at Faculty of engineering in Lund November 13-14 about thesis, Internet of things by Øredev in Malmö November 3, Food Hackathon in Kristianstad September 28, Smart world event in Malmö September 16, Skånes Potatisodlarförening Orupsgården August 27, Borgeby Fältdagar June 25-26 or the agricultural fair on Hulta Farm in Sölvesborg May 24.
Sensefarms ceo Anders Hedberg presented the company on Entrepreneurs Track on Cleantech forum Europe in Stockholm May 19-21.