Aktuellt 2017:
15 km räckvidd med ny teknik! Läs mer om Lora-sensorer i jordbruk.
2014 vann Sensefarm Årets Internet of Things-innovationMobilgalan!
Upcoming events 2017:
15 km range with new technology! Read more about Lora-sensors in agriculture!
2014 Sensefarm was awarded Best Internet of Things-innovation of the year on the Mobile Gala!
Sensefarms webbshop Fjärrövervakning Bevattning
Sensefarm utvecklar produkter för precisionsjordbruk och grönyteskötsel. Vi hjälper till att optimera jordbrukets avkastning genom att mäta markfuktighet, temperatur och nederbörd. I städer och parker hjälper vår utrustning entreprenörer och förvaltare att sköta träd, blommor, golfbanor och gräsmattor.

För aktuella nyheter besök Facebook, Instagram, Twitter eller Linkedin.

Sensefarm develops products for precision farming and groundscare. We help to optimize agricultural yields by measure soil moisture, temperature and precipitation. In cities and parks our equipment assists contractors and property managers to manage trees, flowers, golf courses and lawns.

For latest news and updates check out Facebook, Instagram, Twitter or Linkedin.

Instagram
Twitter

EIP-Agri-ansökningar

Arkiv:
Under 2017 kan du ha träffat oss på Borgeby Fältdagar 28-29 juni, eller Hack for Sweden 11-12 mars.
2016 på Cleantech city day i Lund 7-8 december, eller Borgeby Fältdagar 29-30 juni.
Archive:
During 2017 you may have meet us on Borgeby Fältdagar June 28-29, or Hack for Sweden March 11-12.
2016 Cleantech city day in Lund 7-8 December, or Borgeby Fältdagar June 29-30.