Om/About

Sensefarm AB startade som ett projekt i konsultfirman Videocent AB 2011. Videocent hjälpte vid den tiden en av de större sockertillverkarna i Europa med mobila applikationer och webb-teknik till sina kontraktsodlare. Videocent fick frågan om det var möjligt att med mobiltelefonen övervaka temperaturen i betstukor. Vi undersökte vad som var möjligt och samlade produkter från några företag med lämplig teknik och la till vårt kunnande och fick ihop ett fungerande system. Efter det började vi samarbeta med fler lantbruksorganisationer och forskare på SLU/Alnarp vilket resulterade i fler produkter. Så småningom blev det dags att knoppa av produkterna i ett eget bolag och 2013 startades Sensefarm AB. Sensefarm AB started as a project within the consultancy firm Videocent AB 2011. Videocent helped a major European sugar producer with mobile applications and web-technologies for their contracted farmers at that time. When asked if it was possible to use a mobile phone to measure temperatures in sugar beet piles we simply said yes, researched the market, contacted a few companies who could provide parts of the needed technology and developed some on our own. We started cooperating with local farmers associations and researchers at the local agricultural university and this resulted in more products. Eventually it was time to separate the consultancy and product businesses and 2013 Sensefarm AB was started.

leif_anders.jpg

Andra generationens temperatursensorer levereras till Leif Andersson, till vänster. Sensefarms grundare/teknikansvarige Anders Hedberg, till höger, gör ett lagom hål med ett spett i Leifs potatisstuka. Second generation of temperature sensors was delivered to farmer Leif Andersson, left, with Sensefarm founder/CTO Anders Hedberg, right, making a suitable hole in Leif’s potato clamp.