EIP-Agri-ansökningar

Sensefarm har lämnat in två EIP-Agri-ansökningar för medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Anpassad infrastruktur med tjänstepaket för gårdens digitalisering

Den smarta digitaliserade gården kräver en ny typ av stabil digital trådlös infrastruktur för tjänster som är kritiska. Projektet ska bygga ett system som är robust och kostnadseffektivt och som kan hantera både höga datahastigheter från kameror till långsamma batteridrivna fältsensorer placerade långt från gården. Projektet ska vidareutveckla existerande och nya tjänster samt anpassa sensorer och kameror för att kunna möta olika lantbrukares behov.

De behov som lantbrukaren möter kan variera beroende på gårdens storlek och verksamhet, men handlar ofta om arbetsbesparande åtgärder, bättre kontroll samt ökad effektivitet och produktivitet.

Automatisk kvalificering av sensordata

Sensefarm har skaffat sig flera års erfarenheter av problem med olika typer av sensorer i jordbruksverksamhet. Sensorer sätts gradvis igen, placeras fel eller går sönder. För att beslut som tas automatiskt, eller manuellt, på dessa mätvärden inte ska bli felaktiga, behöver mätvärdena som levereras till datasystem kontrolleras, verifieras och eventuellt automatiskt korrigeras. Projektet ska utveckla en mjukvara som kan hitta sensorer som mäter fel, varna för fel och även automatiskt korrigera mätvärden i väntan på åtgärd.

I framtiden kommer alla sektorer inom jordbruk och trädgård att vara beroende av korrekt sensordata och därmed resultatet av detta projekt.