Fjärrövervakning LoRa

Öka din avkastning och underlätta ditt arbete när du får kontroll på hur ditt lantbruk fungerar via olika givare. Var behöver bevattningsinsatserna göras? Hur varmt är det i bet- eller potatisstukan? Eller riskerar jordgubbarna att frysa? Med utrustning från Sensefarm blir det möjligt att öka kvalitet, utbyte och lönsamhet. Du kan enkelt mäta på många platser och överföra signalerna trådlöst över en mil med fri sikt till din antennmottagare hemma på gården.

Mätningarna kontrolleras och larm kan ges via sms eller epost. Om fellarmet är väldigt viktigt kan du även koppla in en varningslampa eller ljudsignal, om du inte vill riskera att sms fallerar.
Display för inställning och kvittering av larm ger snabb och enkel översikt över sensorerna.

Referens
Frostskydd av jordgubbar med temperaturgivare ger bättre arbetsmiljö och säkrar kvaliteten hos Axelssons i Aby.
Titta gärna på vår Instagram-sida för det senaste vi gjort.

Produktblad
Intresseanmälan görs via telefon 046-288 45 20 eller epost. Du får gärna ringa eller skriva om du har frågor. Du kan läsa mer i våra produktblad om Lora-sensorer, LoraWAN sensorer och utrustning.

Utrustningspaket

Prioritering av arbete
Styr bevattningen till de grödor som ger dig bäst odlingsekonomi. Temperaturen i stukan kontrollerar du enkelt via dator utan att besöka upplaget. Du kan även se de aktuella värdena i telefonen om du är ute i fält. Du kan prioritera vad du ska göra när och lägga din tid på odling, istället för onödiga transporter på vägen.

Teknik
Utrustningen består av en gateway med antennmottagare för signalerna från sensorerna. Den kan förses med display för inställning och kvittering av larm, kopplat till varningslampa eller ljudsignal för extra uppmärksamhet vid larm. Signalerna överförs med LoRa-teknik, vilket ger räckvidder över en mil i bra förhållanden. Enheten kan förses med eget simkort för att sända iväg larm via mobilnätet om inte internet finns tillgängligt.

Utrustning
All utrustning är tillverkad för användning i smutsiga miljöer. Antennen kan ta mot signaler från över en mil från många olika sensorer. Det som kan mätas är temperatur, mark- och luftfukt, tank- och silonivåer, position, väderstation med mera.

Driftsättning
Displayen installeras på lämplig plats på gården med tillgång till ström. De olika givarna placeras ut och skickar automatiskt data till displayen där värdena kan ses. Mätningarna kan vidarebefodras via internet till Sensefarms system, där de sedan kan avläsas via dator eller telefon.

Ytterligare användningsområden
Radiotekniken är en öppen standard med många företag som utvecklar olika produkter för att kunna koppla upp sensorer till signalsändare. Det innebär att det finns ett stort urval av produkter för olika typer av mätbehov, som kan komma att erbjudas Sensefarms kunder efterhand som efterfrågan finns. Redan nu finns det möjlighet att koppla in exempelvis gps för bevattningsvagnar, fordon etc, nivåsensor för silo, utlöst motorskydd, magnetkontakter för fönster/dörr och så vidare.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i erbjudandet, då Sensefarms tjänst är under utveckling,