Produkter/Products

Detta är några exempel på våra produkter och system. Kontakta oss gärna för en diskussion om just dina behov. These are some product and systems examples. Please contact us about your particular needs.

Mätspjut i potatisstuka.

  • Fjärrmätsystem för temperaturmätning

Passar bra vid tillfälliga installationer. Med eller utan kabel mellan mätspjuten. Avläs temperaturen på mobilen eller via datorn. Läs mer på mätspjut.nu.

  • Remote control system for temperature measurements

Suitable for temporary use. With or without cable between measuring rods. Check the temperatures on your mobile or computer. Read more about temperature measurement rods.

Potatisfält.

  • Markfuktsmätning

Gräv ner sensorerna ovanför, i och under den förväntade rootzonen. Se hur rötterna torkar ur marken via mobil eller dator och styr därefter bevattningsinsaten. Läs mer på markfukt.nu.

  • Soil moisture measurement

Put the sensors in the ground above, in and under the expected root zone and connect them to the base unit. Then watch the moisture level and the need for irrigation on your mobile or computer. Read more about soil moisture management.

Trådlöst system.

  • ZigBee radiosystem för temperaturmätning

Passar bäst till fasta installationer och kräver träning för uppsättning.

  • ZigBee radio network system for temperature measurements

Suitable for fixed installation as it requires trained personnel for setup.