Park- och trädgårdsskötsel

Skötsel av säsongsväxter
Placera mätutrustningen i blomkrukor och fokusera bevattningsrundorna på de växter som verkligen behöver vattnas. Entreprenörer kan visa grönyteförvaltare att växterna skötts enligt plan, och förvaltare å sin sida kan se att entreprenörer gör enligt offert. Vid tvist om skötseln, kan säsongens värden enkelt tas fram som underlag.
Det inbyggda batteriet räcker hela säsongen. Utrustningen fungerar även i inomhusplanteringar.

Karta

Kartnål visar var basenheter placerats.

Etablering av fleråriga växter
Trädplantering och trädflytt berör stora värden. Med mätningar får entreprenören ett underlag att visa för beställaren att man har vattnat träden när behov funnits, och att övervattning undviks. Det ger också förutsättningar för att en större andel av planteringarna klarar sig genom etableringsfasen, och mindre utgifter för att ersätta utgångna växter när överlämning till ägaren ska ske. Basenheten grävs ned i marken, exempelvis under en däxel. Batteriet räcker ca tre år med två avläsningar per dag.

Markfuktsmätning vid hagtorn i Malmö.

Markfuktsmätning vid hagtorn i Malmö.

Funktion
Utrustningen består av en basenhet som ansluts till markfuktsgivare, för placering under markytan. Basenheten ska placeras så att den inte blir stående i vatten. Man kan koppla till temperaturgivare. Mätningar sker varje timme och överförs till internet via gsm-nätet. De kan sedan ses via dator eller smart mobiltelefon.

Basenhet för markfuktsmätning.

Basenhet för markfuktsmätning.

Säkerhet
När växter placeras på refuger, exempelvis i krukor, kan personalen behöva skyddas vid skötsel på grund av det utsatta läget i trafiken. Mäter du fuktigheten för växterna, behöver man inte ta sig dit bara för att kontrollera om bevattning behövs. Kostnad sparas både på onödiga besök, samt personal och fordon för skydd.

Referens
Användning av fuktighetsmätare i urnorna till sommarväxter har underlättat jobbet för arbetsledaren Torun Jorde i Malmö. Tack vare dem kunde hon avläsa exakt när blommorna behövde vattnas. Läs reportaget i Utemiljö nr 5 2015 (pdf).
Hagtornen, Crataegus x lavallei, bilden ovan, övervakas med vår mätutrustning i ett samarbete med Malmö stad och deras entreprenör Green Landscaping. Landskapsingenjör Arne Mattsons uppskattar tidsbesparingen med att slippa manuell avläsning av markfuktsvärden, som tidigare gjordes. Läs reportaget i Entreprenadaktuellt nr 11 2015 (pdf).
Säsongen 2013-14 deltog vi i ett försök som Hushållningssällskapet gjorde för att utvärdera olika system för bevattningsoptimering.

Order
Beställning görs via telefon 046-288 45 20 eller epost. Du får gärna ringa eller skriva om du har frågor. Du kan läsa mer i vårt faktablad (pdf). Vid skillnader i överensstämmelse mellan webb och trycksak, gäller denna webbsidas information.

Del Pris kr
Basenhet 7.200
Markfuktsgivare Watermark. 400
Temperaturgivare, 2 m kabel, luft/mark/vatten. 400
Luftfuktighetsgivare, inkl temperaturgivare, monteras i basenhet 500

Pris
Basenhet, en markfuktsgivare: 7.600 kr (inkl moms 9.500 kr)
Basenhet, två markfuktsgivare: 8.000 kr (inkl moms 10.000 kr)
Produkterna kan även beställas i Sensefarms webbshop.

Leverans
Utrustningen sänds mot avgift som paket, eller kan hämtas i Lund efter överenskommelse.

Driftsättning
När batteriet har spänning skickas mätvärden en gång per dygn. Basenheten laddas med medföljande usb-kabel i uttag på basenheten. När du trycker på knappen på undersidan av basenheten visar displayen  (tillbehör) de aktuella fuktnivåerna på alla anslutna givare, batteristatus och eventuell temperaturgivare. Mätningen sänds även till internet. Därefter grävs givarna ned på mätplatsen.

Utrustning
Basenheten kan förses med två markfuktsgivare och även temperaturgivare. Normalt placeras två markfuktsgivare på olika djup för att övervaka att fuktighet finns i hela rotzonen. Tillbehör koppas enkelt ihop med kablar med snabbkontakter.

Månadskostnad
Abonnemang för data debiteras efter hur ofta du vill mäta. Som standard mäts en gång per dygn. Önskar man tätare intervall förbetalar man en summa, som sedan avräknas mot hur ofta mätning sker. Timvis avläsning med två markfuktsgivare och temperaturgivare kostar ca 50 kr/månad.
Basenheten väljer själv vilken teleoperatör som är tillgänglig, vilket innebär hög driftsäkerhet.

Internettjänst
Dina mätvärden visas på en webbplats som du loggar in på. Där kan du namnge givarna och basenheten. All mätdata kan exporteras till en Excel-fil för detaljerade analyser. Se vår instruktionsvideo för att exportera sensorer och skapa diagram.
Du kan även ställa in larmnivåer för de olika givarna som är anslutna. Då skickas epost och/eller sms när gränsen över- eller underskrids.
Exempel på hur mätvärdena presenteras ser du på vår demonstrations-webbplats.

Stöldskydd
Basenheten kan spärras i GSM-operatörernas stöldskyddsregister och blir då oanvändbar för en tjuv. Den kan även spåras geografiskt.