Spåra dina maskiner med gps

Bevattningsvagnar som fastnar. Dubbel bevattning. Var är det bevattnat?
Känns problemen igen? Montera en gps på bevattningsvagnen, och du får kontroll på din bevattning. Du slipper kontrollera på plats om bevattningsvagnen har fastnat under natten – kolla i datorn, eller mobil. Loggning sker vid rörelse och överförs till internet via gsm-nätet. Förflyttningarna kan sedan ses via dator eller smart mobiltelefon.

När odlingssäsongen är över har du också automatiskt dokumenterat var och när bevattning har skett. Ett viktigt underlag att ha för skördeanalyser.

Gps:en kan även användas för att hålla kolla på maskiner finns. Var parkerades traktorn i går?

Skulle du vilja testa utrustningen är du välkommen att kontakta oss via telefon 046-288 45 20 eller epost. Du får gärna ringa eller skriva om du har frågor.

Webbplats med spårning av bevattningsvagn.

Webbplats med spårning av bevattningsvagn.

Driftsättning
Du laddar batterierna via solcellen utomhus i sol i några dagar, eller via medföljande usb-kabel i uttag på gps:en. Plastlådan har monteringshål och monteras på lämpligt sätt på maskinen med dessa.

Loggning
Som standard mäts och rapporteras rörelse.

Omgivning
Utrustningen är gjord för att klara -20°C och vinterväder. Under mars-september drivs utrustningen med batteri som laddas via solcell. Den kan också kopplas till fast strömförsörjning, vilket behövs om gps:en används vintertid.

Månadskostnad
Loggning vid rörelse kostar ca 150 kr/månad. Gps:en väljer själv vilken teleoperatör som är tillgänglig, vilket innebär hög driftsäkerhet.

Internettjänst
Positionerna för maskinen visas på en webbplats som du loggar in på. Exempel på hur mätvärdena presenteras ser du på bilden ovan.

Stöldskydd
Basenheten kan spärras i GSM-operatörernas stöldskyddsregister och blir då oanvändbar för en tjuv. Den kan även spåras geografiskt.