Temperaturmätning

Kontrollera temperaturerna i din betstuka eller potatisstuka och minimera lagringsförlusterna! Du behöver veta att ditt lager inte har det för varmt eller kallt. I annat fall minskar sockerhalten i sockerbetor, och potatisar förlorar vikt och kvalitet. Du riskerar stora värden när du istället för att veta temperaturen, antar att den nog inte innebär större lagringsförluster än du kan acceptera. Hög eller låg temperatur innebär att stukan måste ventileras, eller täckas med mer täckmaterial. Mätningar sker varje timme och överförs till internet via gsm-nätet. De kan sedan ses via dator eller smart mobiltelefon.

Med våra mätspjut får du lätt kontroll över tillståndet i stukan via internet.

Beställning görs via telefon 046-288 45 20 eller epost. Du får gärna ringa eller skriva om du har frågor. Du kan läsa mer i vår broschyr och faktablad (pdf). Vid skillnader i överensstämmelse mellan webb och trycksak, gäller denna webbsidas information.

Du kopplar lätt ihop flera mätspjut med snabbkontakter. Mätspjutet har en givare, placerad i spetsen. Vi rekommenderar max 100 m kabel, dvs med fem spjut övervakar du enkelt 100 meter stuka, med 20 meter mellan respektive mätpunkt. Placerar du även givare 20 cm in i stukan från sidan, vet du om den täckning du har räcker. Bra när temperaturen sjunker, och du funderar på att lägga på mer halm. Olika exempel på hur man placerar och använder mätspjut och temperaturgivare finns i vår instruktion (pdf).
Du kan även sätta in spjut i olika stukor, och låta det sitta kvar hela säsongen, och sedan flytta basenheten mellan dem, när du vill mäta.

Mätspjut i potatisstuka.

Mätspjut i potatisstuka.

Spjuten kan även användas för att mäta temperatur i rödbetor, morötter, ensilage, spannmål och hö där du vill vara säker på att hög temperatur inte innebär förstörd vara. Eller för flis, torv, kompost eller avfall där hög temperatur kan innebära självantändning. Kontakta oss om du önskar längre spjut eller andra specialanpassningar. Varje basenhet kan mäta max 10 mätspjut, och maximalt 100 m kabel.

För att utnyttja basenheten optimalt kan du även använda den till att mäta markfuktighet under vår och sommar. Läs mer på markfukt.nu.

Del Pris kr
Basenhet med solcell och laddbart batteri. 6.200
1 st mätspjut á 1,5 meter. 500
20 m förgreningskabel. 600
5 m förgreningskabel. 400
Temperaturgivare, 2 m kabel, luft/mark/vatten. 500
Monteringsrör 50 cm. 100
Luftfuktighetsgivare, inkl temperaturgivare, monteras i basenhet. 700

Pris
Startpaket: Basenhet, mätspjut, 3 mån abonnemang: 7.000 kr (inkl moms 8.750 kr)
Utbyggnadspaket: Mätspjut, 20 m förgreningskabel: 1.100 kr (inkl moms 1.375 kr) (lägg till max 10)
Rödbetspaket, exempel: Basenhet, monteringsrör, sex st temperaturgivare, fem st förgreningskabel á 5 m: 8.300 kr (inkl moms 10.375 kr)
Trådlöst, exempel: Fem startpaket, mätning på fem olika ställen utan kabel mellan givarna: 28.000 kr (inkl moms 35.000 kr) Passa på, 20% rabatt!
Produkterna kan även beställas i Sensefarms webbshop.

Leverans
Utrustningen sänds mot avgift som paket, eller kan hämtas i Lund efter överenskommelse.

Driftsättning
Batterierna laddas via medföljande usb-kabel i uttag på basenheten. Antingen placerar du sedan utrustningen i stukan direkt, eller kopplar ihop det först hemma och testar den. Oavsett vilket, trycker du på knappen på undersidan av basenheten. Displayen visar aktuella temperaturer på alla anslutna givare, och även batteristatus. Mätningen sänds även till internet.

Mätintervall
Som standard mäts och rapporteras mätningar in en gång per dygn. Önskar man tätare intervall kan man ändra det. Som exempel önskar man under lagring tim-vis mätning, och resten av vintern varannan timme. Under några veckor vid frostrisk på vår/höst vill man ha halvtimmes-mätning.

Kablage
Vill du mäta med mindre avstånd mellan respektive spjut, kan kabeln tillverkas i valfri längd. För rödbetsstukor krävs betydligt tätare mätpunkter, exempelvis två eller fem meter, då den är mer svårlagrad.

Bygg själv!
Köp temperaturmätare och kablage från oss, kapa till egna rör i de längder du önskar. Stick in rören på vanligt sätt i stukan, släpp sedan ned givaren i rören, och koppla ihop. Då kan du placera flera givare i samma rör, om du vill mäta på olika djup i stukan. Eller placerar du ett längre och ett kortare rör vid sidan om varandra. Max 100 m, 10 givare gäller dock!

Omgivning
Utrustningen är gjord för att klara -20°C och vinterväder. Vanliga batterier fungerar mycket dåligt vid minusgrader. Man kan inte ta vilket batteri som helst, utan måste även kontrollera kapaciteten vid minusgrader. Våra batterier är av nickel-metall-hydrid version 2 (NiMH2), och klarar låga vintertemperaturer.
Batterikapaciteten mäts och visas på nätet. När den sjunkit för lågt efter ca två till fyra månader, tar man in basenheten och laddar den.
Önskar du längre mätperiod, kontakta oss då vi har uppnått driftstider på närmre ett år med andra batterityper.
Solcellen kan inte ladda batteriet vid minusgrader, och utnyttjas resten av året vid temperatur- eller markfuktsmätning.

Månadskostnad
Abonnemang för data debiteras efter hur ofta du vill mäta. Som standard mäts en gång per dygn. Önskar man tätare intervall förbetalar man en summa, som sedan avräknas mot hur ofta mätning sker. Timvis avläsning med tre mätspjut och lufttemperaturgivare kostar ca 100 kr/månad.
Basenheten väljer själv vilken teleoperatör som är tillgänglig, vilket innebär hög driftsäkerhet.

Internettjänst
Dina mätvärden visas på en webbplats som du loggar in på. Där kan du namnge givarna och basenheten. All mätdata kan exporteras till en Excel-fil för detaljerade analyser. Se vår instruktionsvideo för att exportera sensorer och skapa diagram.
Du kan även ställa in larmnivåer för de olika givarna som är anslutna. Då skickas epost och/eller sms när gränsen över- eller underskrids.
Exempel på hur mätvärdena presenteras ser du på vår demonstrations-webbplats.

Referenser
Sedan säsongen 2011-12 mäter vår utrustning temperaturen i Nordic Sugar Agricenter Sverige lagringsförsök i samarbete med Nordic Beet Research.
Säsongerna 2013-14 deltog vi i ett försök som Hushållningssällskapet gjorde för att utvärdera olika system för bevattningsoptimering.

Stöldskydd
Basenheten kan spärras i GSM-operatörernas stöldskyddsregister och blir då oanvändbar för en tjuv. Den kan även spåras geografiskt.